Súčasný stav vykonávania európskeho kvalifikačného rámca

15-03-2012

Európsky kvalifikačný rámec (EQF) je nástroj zameraný na podporu mobility a celoživotného vzdelávania pracovníkov a študujúcich prostredníctvom porovnania národných kvalifikačných systémov. Na základe analýzy významu, vykonávania a prvých výsledkov možno konštatovať, že napriek tomu, že vykonávanie európskeho kvalifikačného rámca sa dá vyhodnotiť ako úspešné, je možné určiť niektoré dôležité otázky, ktoré tvoria závažnú skúšku úplnosti a dôveryhodnosti vykonávania európskeho kvalifikačného rámca. Napriek tomu sa vyzýva na pokračovanie vykonávania európskeho kvalifikačného rámca za predpokladu splnenia príslušných podmienok.

Európsky kvalifikačný rámec (EQF) je nástroj zameraný na podporu mobility a celoživotného vzdelávania pracovníkov a študujúcich prostredníctvom porovnania národných kvalifikačných systémov. Na základe analýzy významu, vykonávania a prvých výsledkov možno konštatovať, že napriek tomu, že vykonávanie európskeho kvalifikačného rámca sa dá vyhodnotiť ako úspešné, je možné určiť niektoré dôležité otázky, ktoré tvoria závažnú skúšku úplnosti a dôveryhodnosti vykonávania európskeho kvalifikačného rámca. Napriek tomu sa vyzýva na pokračovanie vykonávania európskeho kvalifikačného rámca za predpokladu splnenia príslušných podmienok.

Externý autor

Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Marcia van Oploo and Suzanne de Visser (Panteia/Research voor Beleid)