Európa pre občanov (2014 – 2020)

10-09-2012

Táto správa sa snaží poskytnúť stručný prehľad a kritické hodnotenie navrhovaného programu Európa pre občanov na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorého cieľom je posilniť pamiatku a zlepšiť občiansku účasť v Európe. Správa analyzuje vznik nového návrhu Komisie, jeho obsah a prijatie ostatnými inštitúciami EÚ a zainteresovanými stranami na základe minulých iniciatív „aktívneho občianstva“ na európskej úrovni a na základe aktuálne platného programu Európa pre občanov. Skúmajú sa aj príslušné silné a slabé stránky a následne sa uvádza súbor odporúčaní na revíziu legislatívneho návrhu.

Táto správa sa snaží poskytnúť stručný prehľad a kritické hodnotenie navrhovaného programu Európa pre občanov na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorého cieľom je posilniť pamiatku a zlepšiť občiansku účasť v Európe. Správa analyzuje vznik nového návrhu Komisie, jeho obsah a prijatie ostatnými inštitúciami EÚ a zainteresovanými stranami na základe minulých iniciatív „aktívneho občianstva“ na európskej úrovni a na základe aktuálne platného programu Európa pre občanov. Skúmajú sa aj príslušné silné a slabé stránky a následne sa uvádza súbor odporúčaní na revíziu legislatívneho návrhu.