Ohrozené jazyky a jazyková rozmanitosť v Európskej únii

15-03-2013

V tomto dokumente sa v kontexte veľkej rozmanitosti jazykov, ktoré v Európe existujú, uvažuje o možných dôsledkoch zániku niektorých týchto jazykov a o krokoch, ktoré sa musia naplánovať na zachovanie ich existencie a budúcnosti.

V tomto dokumente sa v kontexte veľkej rozmanitosti jazykov, ktoré v Európe existujú, uvažuje o možných dôsledkoch zániku niektorých týchto jazykov a o krokoch, ktoré sa musia naplánovať na zachovanie ich existencie a budúcnosti.

Externý autor

Meirion Prys Jones