Colná spolupráca v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Úloha colných orgánov pri riadení vonkajších hraníc EÚ

15-04-2011

Táto štúdia porovnáva súčasnú úlohu colných orgánov na vonkajších hraniciach s ich predpokladanou úlohou. Veľká nerovnováha medzi účasťou colných orgánov a pohraničnou strážou bráni plynulej činnosti hraničnej kontroly a pre Úniu a jej občanov predstavuje bezpečnostné riziko vrátane teroristických útokov. V tejto štúdii sa analyzujú príčiny uvedenej nerovnováhy a navrhujú sa vhodné riešenia v súlade s medzinárodnými normami.

Táto štúdia porovnáva súčasnú úlohu colných orgánov na vonkajších hraniciach s ich predpokladanou úlohou. Veľká nerovnováha medzi účasťou colných orgánov a pohraničnou strážou bráni plynulej činnosti hraničnej kontroly a pre Úniu a jej občanov predstavuje bezpečnostné riziko vrátane teroristických útokov. V tejto štúdii sa analyzujú príčiny uvedenej nerovnováhy a navrhujú sa vhodné riešenia v súlade s medzinárodnými normami.

Externý autor

Peter HOBBING (Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies - CEPS)