Sociálne a pracovné podmienky podnikateľov v oblasti cestnej nákladnej dopravy

15-04-2013

Táto štúdia poskytuje analýzu sociálnych a pracovných podmienok vodičov z povolania v odvetví cestnej nákladnej dopravy. Zameriava sa na základné sociálne otázky, ktoré sa z tohto odvetvia dopravy odvíjajú, ako sú okrem iného čas jazdy a čas odpočinku, ako aj na praktické aspekty, ktoré majú priamy vplyv na kvalitu života vodičov, t. j. na systémy zamestnávania a úrovne príjmov. Po celkovej analýze právneho rámca, do ktorého patria právne predpisy EÚ pre sociálny rozmer cestnej nákladnej dopravy, prezentujeme zistenia z konzultácií medzi zúčastnenými stranami a vodičmi.

Táto štúdia poskytuje analýzu sociálnych a pracovných podmienok vodičov z povolania v odvetví cestnej nákladnej dopravy. Zameriava sa na základné sociálne otázky, ktoré sa z tohto odvetvia dopravy odvíjajú, ako sú okrem iného čas jazdy a čas odpočinku, ako aj na praktické aspekty, ktoré majú priamy vplyv na kvalitu života vodičov, t. j. na systémy zamestnávania a úrovne príjmov. Po celkovej analýze právneho rámca, do ktorého patria právne predpisy EÚ pre sociálny rozmer cestnej nákladnej dopravy, prezentujeme zistenia z konzultácií medzi zúčastnenými stranami a vodičmi.

Externý autor

TRT Trasporti e Territorio Srl - Alessio Sitran, Enrico Pastori