História rozpočtu EÚ

14-06-2019

Rozpočet Európskej únie má tri piliere: výdavky, financovanie a audit. Tento briefing sa zameriava na počiatky rozpočtu, jeho vývoj prostredníctvom viacročného plánovania a ročného rozpočtovania. Deje sa tak v kontexte meniacich sa právomocí Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o rozpočet, a vývoja procesu jeho financovania a auditu. Od prvého Európskeho spoločenstva v roku 1952 dochádzalo k napätiu pri zostavovaní rozpočtu medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi, ako aj k úzkej väzbe medzi reformami výdavkov a reformami financovania.

Rozpočet Európskej únie má tri piliere: výdavky, financovanie a audit. Tento briefing sa zameriava na počiatky rozpočtu, jeho vývoj prostredníctvom viacročného plánovania a ročného rozpočtovania. Deje sa tak v kontexte meniacich sa právomocí Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o rozpočet, a vývoja procesu jeho financovania a auditu. Od prvého Európskeho spoločenstva v roku 1952 dochádzalo k napätiu pri zostavovaní rozpočtu medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi, ako aj k úzkej väzbe medzi reformami výdavkov a reformami financovania.

Externý autor

Dr Giacomo Benedetto