Výučba učiteľov: Súčasný stav a vyhliadky pre odbornú prípravu učiteľov základných škôl v Európe

15-07-2014

Táto štúdia poskytuje Výboru pre kultúru a vzdelávanie vstupné informácie o kvalite učiteľov základných škôl v Európe. Posudzuje stav úvodnej odbornej prípravy učiteľov, podpory na začiatku ich kariéry a neustáleho odborného rozvoja v Európe z pohľadu jednotlivých učiteľov a odborníkov v oblasti vzdelávania učiteľov. Podávame správu o rozsahu, v akom podsystémy neustáleho vzdelávania pomáhajú učiteľom pri prekonávaní výziev vo svojich triedach, v škole a na systémovej úrovni. V správe sa hodnotia reformy v sektore z pohľadu predchádzajúcich odporúčaní. Štúdiu uzatvárajú politické odporúčania o ďalšom zlepšovaní kvality výučby prostredníctvom vzdelávania učiteľov.

Táto štúdia poskytuje Výboru pre kultúru a vzdelávanie vstupné informácie o kvalite učiteľov základných škôl v Európe. Posudzuje stav úvodnej odbornej prípravy učiteľov, podpory na začiatku ich kariéry a neustáleho odborného rozvoja v Európe z pohľadu jednotlivých učiteľov a odborníkov v oblasti vzdelávania učiteľov. Podávame správu o rozsahu, v akom podsystémy neustáleho vzdelávania pomáhajú učiteľom pri prekonávaní výziev vo svojich triedach, v škole a na systémovej úrovni. V správe sa hodnotia reformy v sektore z pohľadu predchádzajúcich odporúčaní. Štúdiu uzatvárajú politické odporúčania o ďalšom zlepšovaní kvality výučby prostredníctvom vzdelávania učiteľov.

Externý autor

Johan Bokdam and Inge van den Ende (Panteia) ; Simon Broek (Ockham IPS)