Úloha miest v politike súdržnosti 2014 – 2020

14-08-2014

Mestské oblasti sú dôležitým faktorom regionálneho rozvoja. Hlavný prínos miest a mestských oblastí bol v programovom období 2007 – 2013 na projektovej úrovni. V programovom období 2014 – 2020 politika súdržnosti rozšírila úlohu mestských oblastí. V praxi je však úloha miest naďalej rozsahovo podobná. Keďže fáza plánovania je takmer ukončená, na ďalšie ovplyvnenie návrhu nových programov už teraz nie je veľký priestor. Ďalšia príležitosť na zapojenie miest sa vyskytne v rámci partnerstiev počas programového obdobia.

Mestské oblasti sú dôležitým faktorom regionálneho rozvoja. Hlavný prínos miest a mestských oblastí bol v programovom období 2007 – 2013 na projektovej úrovni. V programovom období 2014 – 2020 politika súdržnosti rozšírila úlohu mestských oblastí. V praxi je však úloha miest naďalej rozsahovo podobná. Keďže fáza plánovania je takmer ukončená, na ďalšie ovplyvnenie návrhu nových programov už teraz nie je veľký priestor. Ďalšia príležitosť na zapojenie miest sa vyskytne v rámci partnerstiev počas programového obdobia.