Podiel rôznych typov nákladnej dopravy smerujúcej do a z prístavov v EÚ

16-03-2015

V tejto štúdii sa objasňuje podiel rôznych typov dopravy v prístavoch v EÚ. Sú tu zhromaždené údaje o doprave v prístavoch a jej charakteristikách a skúmajú sa rôzne spôsoby dopravy používané na spojenie prístavov a konečných miest určenia tovaru vrátane prekládky, príbrežnej námornej dopravy a vnútrozemských prístavov. Predstavuje podklad pre posúdenie pokroku pri dosahovaní cieľov politiky v oblasti prechodu z cestnej dopravy na iné druhy dopravy.

V tejto štúdii sa objasňuje podiel rôznych typov dopravy v prístavoch v EÚ. Sú tu zhromaždené údaje o doprave v prístavoch a jej charakteristikách a skúmajú sa rôzne spôsoby dopravy používané na spojenie prístavov a konečných miest určenia tovaru vrátane prekládky, príbrežnej námornej dopravy a vnútrozemských prístavov. Predstavuje podklad pre posúdenie pokroku pri dosahovaní cieľov politiky v oblasti prechodu z cestnej dopravy na iné druhy dopravy.