Strategická súdržnosť politiky súdržnosti: porovnanie programovacích období 2007 – 2013 a 2014 – 2020

16-02-2015

Cieľom tejto štúdie je zhodnotiť vývoj a vykonávanie strategickej súdržnosti politiky súdržnosti v rokoch 2014 – 2020. Na základe dokumentačnej analýzy a pohovorov s orgánmi členských štátov sa v štúdii dospelo k zisteniu, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k celkovému zlepšeniu, ale zdôrazňuje sa v nej aj to, že na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni existuje množstvo výziev, pokiaľ ide o zabezpečenie strategicky súdržného prístupu medzi jednotlivými európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a vo vzťahu k ostatným politikám EÚ.

Cieľom tejto štúdie je zhodnotiť vývoj a vykonávanie strategickej súdržnosti politiky súdržnosti v rokoch 2014 – 2020. Na základe dokumentačnej analýzy a pohovorov s orgánmi členských štátov sa v štúdii dospelo k zisteniu, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k celkovému zlepšeniu, ale zdôrazňuje sa v nej aj to, že na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni existuje množstvo výziev, pokiaľ ide o zabezpečenie strategicky súdržného prístupu medzi jednotlivými európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a vo vzťahu k ostatným politikám EÚ.