Používanie strategických žalôb proti verejnej účasti (SLAPP) na umlčanie novinárov, MVO a občianskej spoločnosti

14-06-2021

Európsky dohovor o ľudských právach stanovuje pozitívnu povinnosť chrániť slobodu pluralitných médií a „vytvárať priaznivé prostredie pre účasť na verejnej diskusii“. Strategické žaloby proti verejnej účasti (SLAPP), forma odvetných žalôb, ktorých cieľom j e potláčať slobodu prejavu vo veciach verejného záujmu, predstavujú významnú hrozbu pre splnenie tejto povinnosti.

Európsky dohovor o ľudských právach stanovuje pozitívnu povinnosť chrániť slobodu pluralitných médií a „vytvárať priaznivé prostredie pre účasť na verejnej diskusii“. Strategické žaloby proti verejnej účasti (SLAPP), forma odvetných žalôb, ktorých cieľom j e potláčať slobodu prejavu vo veciach verejného záujmu, predstavujú významnú hrozbu pre splnenie tejto povinnosti.

Externý autor

Justin BORG-BARTHET Benedetta LOBINA Magdalena ZABROCKA.