Nadchádzajúce podujatia

trade, port
Vypočutia INTA

Europe and the Indo-Pacific region together represent over 70 % of global trade in goods and services and over 60 % of foreign direct investment (FDI) with their annual trade reaching EUR 1.5 trillion in 2019. The EU is the biggest investor in the area, which includes four (China, Japan, South Korea and India) out of the EU’s top 10 global trading partners. The EU currently has four bilateral trade agreements in place in the region (with Japan, Singapore, South Korea and Vietnam).

EPRS event on 7 September
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Full title: After six months of war – the military, food security, energy and refugee situation

Six months after Russia launched its unprovoked war on Ukraine, this roundtable will take stock of the situation in four key areas and outline the upcoming policy challenges for the European Union.

Image of the EPRS Library reading room
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Forward looking policy-making in times of multiple crises

EPRS-EUI joint event
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

The challenge today for democracies in Europe and beyond is how to become more open and more resilient. While the unique constitutional arrangement of the European Union adds a level of complexity, the need for effective climate action and a just energy as well as a digital transition have also raised the bar for better governance in the EU political system.

Vypočutia

Podľa článku 193 rokovacieho poriadku má výbor povolenie organizovať vypočutia s odborníkmi v prípade, keď je to dôležité v rámci jeho práce v súvislosti s konkrétnou otázkou. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory odborníkov a viesť diskusie o veľmi dôležitých otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach výborov vrátane programov, plagátov a rečníckych príspevkov.

Semináre

Semináre organizujú tematické sekcie a oddelenie vedeckej predikcie (STOA) a konajú sa v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Niekedy sú neverejné a môžu sa konať počas schôdze výboru.

Okrúhle stoly na politické témy a diskusie o knihách organizované EPRS

Okrúhle stoly na politické témy a diskusie o knihách organizované EPRS

Ostatné podujatia

Všetky ostatné udalosti týkajúce sa politiky.