Nadchádzajúce podujatia

EPRS Policy Talks 2023-2024
Semináre EPRS

What is the EU doing to step up its defence and to promote peace?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Suzana Anghel, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

Vypočutia

Podľa článku 193 rokovacieho poriadku má výbor povolenie organizovať vypočutia s odborníkmi v prípade, keď je to dôležité v rámci jeho práce v súvislosti s konkrétnou otázkou. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory odborníkov a viesť diskusie o veľmi dôležitých otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach výborov vrátane programov, plagátov a rečníckych príspevkov.

Semináre

Semináre organizujú tematické sekcie a oddelenie vedeckej predikcie (STOA) a konajú sa v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Niekedy sú neverejné a môžu sa konať počas schôdze výboru.

Okrúhle stoly na politické témy a diskusie o knihách organizované EPRS

Okrúhle stoly na politické témy a diskusie o knihách organizované EPRS

Ostatné podujatia

Všetky ostatné udalosti týkajúce sa politiky.