Partneri

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Lien

Vstúpte do knižnice OECD iLibrary , internetovej knižnice Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá obsahuje jej knihy, dokumenty, štatistiky, a poskytuje prístup k jej analýzam a údajom.

Európsky univerzitný inštitút (EUI)

Lien

Európsky univerzitný inštitút (EUI) je medzinárodný postgraduálny vzdelávací a výskumný inštitút. Jeho cieľom je poskytovať vyššie akademické odborné vzdelávanie pre doktorandských a postdoktorandských výskumných pracovníkov a podporovať výskum v oblastiach, ktoré sú pre rozvoj Európy osobitne zaujímavé.

Historické archívy Európskej únie (HAEU)

Lien

Historické archívy Európskej únie, spravované Európskym univerzitným inštitútom vo Florencii, uchovávajú a sprístupňujú pre verejnosť archívne dokumenty inštitúcií EÚ, ako aj súkromné archívy európskych osobností, významných politikov, hnutí a združení.

Európske centrum pre parlamentný výskum a dokumentáciu ( ECPRD)

Lien

Európske centrum pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD) slúži ako priestor pre výmenu informácií pre pracovníkov parlamentov vždy, keď sa chce niektorý parlament dozvedieť viac o parlamentných postupoch a legislatívnych politikách v iných krajinách, predovšetkým v Európe.

Európsky systém strategických a politických analýz (ESPAS)

Lien

Získajte prístup k informáciám o činnosti a publikáciách Európskeho systému strategických a politických analýz (ESPAS), ktorý je medziinštitucionálnym projektom EÚ zameraným na identifikovanie celosvetových trendov, posudzovanie ich dosahu na EÚ a skúmanie výzviev a politických alternatív pre subjekty prijímajúce rozhodnutia.

Európska komisia – Verejná mienka (Eurobarometer)

Lien

Získajte prístup k prieskumom verejnej mienky a štúdiám z Eurobarometra, ktorý je úsekom Európskej komisie pre analýzu verejnej mienky a ktorý sleduje trendy v hlavných témach týkajúcich sa európskeho občianstva.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Lien

Získajte prístup ku všetkým dokumentom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktorý je fórom EÚ pre konzultácie, dialógy a hľadanie konsenzus medzi zástupcami všetkých oblastí organizovanej občianskej spoločnosti

Európsky výbor regiónov (VR)

Lien

Získajte prístup k štúdiám a ďalším výskumným dokumentom Európskeho výboru regiónov (VR), ktorý je zhromaždením EÚ združujúcim regionálnych a miestnych zástupcov.

Legislatívny prehľad

Na tejto stránke máte možnosť sledovať jednotlivé fázy rozhodovacieho procesu EÚ. Zistite, čo sa už stalo a čo nasleduje.

Zoznam dokumentov

V zozname nájdete každý oficiálny dokument, ktorý bol vytvorený alebo prijatý od 3. decembra 2001. Vyhľadávať môžete pomocou kľúčového slova, autora, dátumu, referenčného čísla alebo typu dokumentu.

Blog EPRS

Blog výskumnej služby Európskeho parlamentu umožňuje priamy kontakt s tímom odborníkov, ktorí pomáhajú poslancom EP pri vyhľadávaní informácií a príprave právnych predpisov.

ESPAS

ESPAS je jedinečný medziinštitucionálny projekt zameraný na posilnenie úsilia EÚ v kľúčovej oblasti strategického plánovania.

ORBIS - Centrum prognostických štúdií

Navštívte najväčšiu knižnicu prognostických štúdií na svete. Objavte dlhodobé trendy, ktoré ovplyvnia spoločnosť. Čítajte, študujte a zamyslite sa nad širokou škálou tém, ktoré sa týkajú vás a ostatných obyvateľov sveta.

URBIS - Centrum implementačných štúdií

Všetko počnúc národnými parlamentami po regióny a sociálnych partnerov, čo sa týka pracovného programu Komisie.

Informačné listy o Európskej únii

Informačné listy sú stručným, ale komplexným zdrojom informácií a poskytujú prehľad o európskej integrácií a o prínose Európskeho parlamentu k tomuto procesu. Pravidelne sú aktualizované a môžete sa k nim dostať cez internetovú stránku Think Tank alebo internetovú stránku informačných listov.

EU bookshop

Všetky publikácie EÚ sú dostupné v EU bookshop-e, internetovom kníhkupectve, knižnici a archíve publikácií inštitúcií EÚ.