Vyhľadať

Vaše výsledky

Zobrazuje sa 10 z 11 výsledky

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures ...

The briefing reviews social and employment policy recommendations made by European and international organisations in relation to the coronavirus crisis.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

This report summarises presentations and discussions from a workshop held on 24 September 2019 as part of the EMPL Committee meeting. The workshop brought together views from international organisations and experts on a broad range of topics: ILO and OECD strategies for the future of work, EU policies for skills development and for combating child poverty, potential gaps in European labour law and in European law on health and safety at workplaces of the future.

An overview of the main findings and recommendations of the study "Labour mobility and recognition in the regulated professions" prepared for the Committee on Employment and Social affairs (EMPL).

Tematická sekcia A poskytuje vysokokvalitné odborné znalosti, aktuálnu analýzu a nezávislý výskum výborom, ktoré podporuje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE a IMCO. Táto brožúra sa zameriava na služby tematickej sekcie pre výbor EMPL.

This briefing summarises presentations and recommendations from a workshop having been organised for the Employment and Social Affairs Committee to support its work on the new regulation. Topics include: absorption, beneficiaries' experience, fighting child poverty, institutional capacity building, the integration of FEAD and YEI.

Podporou členských štátov v boji proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii usiluje Európska únia o posilnenie inkluzívnej povahy a súdržnosti európskej spoločnosti a o rovnaký prístup všetkých ľudí k príležitostiam a zdrojom.

Sociálny dialóg

Informačné listy o EÚ 01-02-2018

Sociálny dialóg je základným prvkom európskeho sociálneho modelu. Umožňuje sociálnym partnerom (zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov), aby aktívne prispievali k formovaniu európskej sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, a to aj prostredníctvom dohôd.

Európska únia dopĺňa činnosti členských štátov v oblasti práv pracovníkov na informácie a konzultácie prijímaním minimálnych požiadaviek vo forme smerníc alebo prostredníctvom opatrení určených na podporu spolupráce medzi členskými štátmi.