Vyhľadať

Vaše výsledky

Zobrazuje sa 7 z 7 výsledky

Justičná spolupráca v trestných veciach

Informačné listy o EÚ 01-03-2018

Justičná spolupráca v trestných veciach spočíva na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a justičných rozhodnutí a zahŕňa opatrenia na aproximáciu práva členských štátov vo viacerých oblastiach. Lisabonskou zmluvou vznikol pevnejší základ pre rozvoj trestného súdnictva a Európsky parlament zároveň získal nové právomoci.

Európska iniciatíva občanov

Informačné listy o EÚ 01-02-2018

Európska iniciatíva občanov je dôležitý nástroj participatívnej demokracie v EÚ, prostredníctvom ktorého môže jeden milión občanov EÚ z najmenej jednej štvrtiny členských štátov vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho aktu na účely uplatňovania zmlúv EÚ. Od nadobudnutia účinnosti nariadenia z roku 2011, ktorým sa stanovujú podrobné postupy v súvislosti s európskou iniciatívou občanov, bolo Komisii úspešne predložených šesť iniciatív. Od januára 2020 sa uplatňujú nové pravidlá, vďaka ...

Policajná spolupráca

Informačné listy o EÚ 01-01-2018

Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) je ústredným článkom širšej štruktúry vnútornej bezpečnosti EÚ. Spolupráca a politiky v oblasti presadzovania práva sa stále vyvíjajú, pričom dôraz sa kladie na boj proti terorizmu, počítačovej kriminalite a iným závažným a organizovaným formám trestnej činnosti. Hlavným cieľom je dosiahnuť bezpečnejšiu Európu v prospech všetkých ľudí v EÚ v súlade so základnými právami a pravidlami ochrany údajov, ako to Parlament niekoľkokrát požadoval ...

This compilation of briefings presents the most salient points and essential commitments made by the commissioners-designate during the hearings held in September/October 2014 before the parliamentary committees. These commitments concern the main on-going legislative procedures, the preparation of future legislative proposals as well as the scrutiny of the implementation of existing legislation. They also touch upon the crucial issue of inter-institutional cooperation.

In his answers to the questionnaire and during the hearing on 30 September 2014 before the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), commissioner-designate Dimitris Avramopoulos made a number of commitments. They are summarised in the present briefing.

Upon request by the LIBE Committee, this internal note provides background information for the delegation of the Committee on civil liberties, justice and home affairs (LIBE) to Italy on the situation of prisons on 26-28 March 2014. After a preliminary overview of some initiatives on detention conditions at EU level (by the European Parliament and the European Commission), the note analyses the Italian situation regarding overcrowding of prisons and conditions of detention, defined by the Council ...

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working ...