Vyhľadať

Vaše výsledky

Zobrazuje sa 10 z 16 výsledky

This briefing has been prepared to support ECON’s work on scrutiny of the Delegated Regulation amending the RTS laid down in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 on Key Information Documents (KIDs) as foreseen by Regulation (EU) No 1286/2014 on Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs Regulation) . The Delegated Regulation was adopted by the Commission on 7 September 2021 together with two quick fix amendments of the PRIIPs Regulation and the Directive 2009/65/EC on ...

This briefing has been prepared to support the parliamentary scrutiny of the Delegated Act (DA) on climate change mitigation and climate change adaptation as foreseen by Regulation (EU) No 2020/852 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment (Taxonomy Regulation) . In accordance with the empowerments set out in Articles 10 and 11 of the Taxonomy Regulation, the Commission shall adopt a delegated act establishing screening criteria to determine the conditions under which ...

This note, prepared by Policy department A, gives an overview of the glossary of the Banking Union essential terms which was published in July 2018.

This paper, prepared by Policy Department A at the request of the ECON Committee, gives an overview of the key provisions of the Dodd-Frank Act which were presented in the study on Financial Supervision and Regulation in the US.

This note summarises the main points presented in the study on Competition issues in the Area of Financial Technology (FinTech).

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, gives an overview of five studies on Mis-selling of financial products which were published in June 2018.

This note summarises the main points presented in the study on Competition in Air Transport.

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, summarises the main points presented by the study on “The UK’s Potential Withdrawal from the EU and Single Market Access under EU Financial Services Legislation”.

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, summarises the main points presented by the study on Competition policy and an internal energy market with a view to achieve an effectively working internal market in this sector.

Politika hospodárskej súťaže

Informačné listy o EÚ 01-11-2017

Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) obsahuje v článkoch 101 až 109 pravidlá o hospodárskej súťaži na vnútornom trhu. Podľa nich sa zakazujú dohody medzi podnikmi obmedzujúce hospodársku súťaž. Podnikom, ktoré ovládajú trh, sa zakazuje zneužívať postavenie, a tak ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi. Fúzie a akvizície na úrovni Spoločenstva riadi Európska komisia a môžu sa v určitých prípadoch zakázať. Štátna pomoc v prospech niektorých podnikov alebo výrobkov, ktorá vedie k narušeniam hospodárskej ...