Vyhľadať

Vaše výsledky

Zobrazuje sa 3 z 3 výsledky

The institution of the Advocate General was introduced into the Treaty of Rome under the influence of the French delegation during the preparation of the Treaty. The French were staunchly opposed to allowing individual judges to present dissenting or concurring opinions, and instead proposed this be done by an Advocate General, a figure modelled on the French commissaire du gouvernement, who offers legal advice to the Conseil d'État on the cases being tried. Initially, there were two Advocates General ...

Súdny dvor Európskej únie

Informačné listy o EÚ 01-04-2017

Súdny dvor Európskej únie je jednou zo siedmich inštitúcií EÚ. Pozostáva z dvoch súdov: Samotného Súdneho dvora a Všeobecného súdu. Je zodpovedný za judikatúru Európskej únie. Súdy zabezpečujú správny výklad a správne uplatňovanie primárneho a sekundárneho práva Únie v EÚ. Súdy dohliadajú na zákonnosť aktov inštitúcií Únie a na to, aby členské štáty dodržiavali povinnosti vyplývajúce z primárneho a sekundárneho práva. Súdny dvor taktiež poskytuje výklad práva Únie na žiadosť národných sudcov.

In December 2013, Advocate-General Pedro Cruz Villalón delivered his opinion in a highly publicised case before the Court of Justice of the EU (CJEU) concerning the Data Retention Directive. This has reignited the debate over this controversial measure, described by the European Data Protection Supervisor as "the most privacy-invasive instrument ever adopted by the EU".