Výskum podľa typu publikácie

At a glance logo

V stručnosti

Séria „V stručnosti“

(1-2 strany)

Briefing logo

Briefing

Séria „Briefing“

(3-10 strán)

In depth analysis logo

Hĺbková analýza

Séria „Hĺbková analýza“

(11-36 strán)

Study logo

Štúdia

Séria „Štúdia“

(37 a viac strán )

Factsheets logo

Informačné listy o Európskej únii

Séria „Informačné listy o Európskej únii“

Nadchádzajúce podujatia

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Vypočutie -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Vypočutie -
PECH
26-01-2021
The impact of Brexit on the level playing field in the area of taxation
Vypočutie -
FISC

Partneri