2

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Výdavky Únie

01-05-2018

Rozpočtové výdavky schvaľuje spoločne Rada a Parlament. Ročný rozpočet EÚ musí rešpektovať rozpočtové stropy dohodnuté vo viacročnom finančnom rámci (VFR) pre rôzne programy a politiky, napríklad v oblasti súdržnosti, poľnohospodárstva a vonkajších vzťahov. Nástroje flexibility zabezpečujú, aby EÚ mohla reagovať v prípade neočakávaných potrieb. Využívanie finančných nástrojov vytvára pákový efekt, pokiaľ ide o výdavky EÚ.

Rozpočtové výdavky schvaľuje spoločne Rada a Parlament. Ročný rozpočet EÚ musí rešpektovať rozpočtové stropy dohodnuté vo viacročnom finančnom rámci (VFR) pre rôzne programy a politiky, napríklad v oblasti súdržnosti, poľnohospodárstva a vonkajších vzťahov. Nástroje flexibility zabezpečujú, aby EÚ mohla reagovať v prípade neočakávaných potrieb. Využívanie finančných nástrojov vytvára pákový efekt, pokiaľ ide o výdavky EÚ.

EPSAS - European Public Sector Accounting Standards, how to achieve more reliable and transparent accounting systems: How to design EPSAS for a better implementation of the EU budget in the Member States?

30-10-2015

On 1 October 2015, at the request of the Committee on Budgetary Control, the Policy Department for Budgetary Affairs organised a half-day workshop on EPSAS project (European Public Sector Accounting Standards) and its implications on the EU budget implementation in the Member States. Experts from the Commission, ECB, PwC, National Accounting Offices and Ministries presented their views on the state of play and challenges for national administrations related to EPSAS implementation. The aim of this ...

On 1 October 2015, at the request of the Committee on Budgetary Control, the Policy Department for Budgetary Affairs organised a half-day workshop on EPSAS project (European Public Sector Accounting Standards) and its implications on the EU budget implementation in the Member States. Experts from the Commission, ECB, PwC, National Accounting Offices and Ministries presented their views on the state of play and challenges for national administrations related to EPSAS implementation. The aim of this brochure is to disseminate the information shared among the experts during this half day. This document can not constitute an authentic record of proceedings. The workshop was public and live webstreamed. The video record can be found under the following link: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20151001-0900-COMMITTEE-CONT

Nadchádzajúce podujatia

07-12-2020
Health and environmental impacts of 5G
Seminár -
STOA
07-12-2020
What role can trade policy play to advance the objectives of the Green Deal?
Vypočutie -
INTA
07-12-2020
Public Hearing on Women's Rights Defenders
Vypočutie -
FEMM

Partneri