5

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Commitments made at the hearing of Janez LENARČIČ, Commissioner-designate - Crisis Management

22-11-2019

The commissioner-designate, Janez Lenarčič, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Development, in association with the Committee on Environment. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: European Civil Protection ...

The commissioner-designate, Janez Lenarčič, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Development, in association with the Committee on Environment. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: European Civil Protection and Humanitarian Aid.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Obchodné režimy vzťahujúce sa na rozvojové krajiny

01-02-2018

Rozvojová politika EÚ zdôrazňuje význam obchodu a zameriava sa na krajiny, ktoré to najviac potrebujú. Všeobecný systém preferencií EÚ ponúka rozvojovým krajinám preferenčný prístup niektorého tovaru na trh EÚ. Dohody o hospodárskom partnerstve zaručujú preferenčné zaobchádzanie v prípade krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria, zatiaľ čo režim Všetko okrem zbraní sa uplatňuje na najmenej rozvinuté krajiny. Tieto systémy sú v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.

Rozvojová politika EÚ zdôrazňuje význam obchodu a zameriava sa na krajiny, ktoré to najviac potrebujú. Všeobecný systém preferencií EÚ ponúka rozvojovým krajinám preferenčný prístup niektorého tovaru na trh EÚ. Dohody o hospodárskom partnerstve zaručujú preferenčné zaobchádzanie v prípade krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria, zatiaľ čo režim Všetko okrem zbraní sa uplatňuje na najmenej rozvinuté krajiny. Tieto systémy sú v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.

Všeobecný prehľad rozvojovej politiky

01-01-2018

Rozvojová politika je ťažiskom vonkajších politík Európskej únie. Zameriava sa na odstránenie chudoby, podporu udržateľného rastu, ochranu ľudských práv a demokracie, podporovanie rodovej rovnosti a riešenie otázok životného prostredia a klímy. EÚ pôsobí na celosvetovej úrovni a je najväčším svetovým darcom v oblasti rozvojovej pomoci. Pre účinné poskytovanie pomoci sú kľúčové spolupráca s členskými štátmi EÚ a zosúladenie s programom trvalo udržateľného rozvoja OSN do roku 2030.

Rozvojová politika je ťažiskom vonkajších politík Európskej únie. Zameriava sa na odstránenie chudoby, podporu udržateľného rastu, ochranu ľudských práv a demokracie, podporovanie rodovej rovnosti a riešenie otázok životného prostredia a klímy. EÚ pôsobí na celosvetovej úrovni a je najväčším svetovým darcom v oblasti rozvojovej pomoci. Pre účinné poskytovanie pomoci sú kľúčové spolupráca s členskými štátmi EÚ a zosúladenie s programom trvalo udržateľného rozvoja OSN do roku 2030.

Humanitárna pomoc

01-01-2018

Humanitárna pomoc je oblasť vonkajšej činnosti EÚ, ktorá reaguje na potreby v prípade katastrof spôsobených ľudskou činnosťou alebo prírodných katastrof. Generálne riaditeľstvo Komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO) financuje operácie pomoci a koordinuje politiky a činnosti členských štátov. Parlament a Rada konajú ako spoluzákonodarcovia pri tvorbe politiky humanitárnej pomoci EÚ a zúčastňujú sa na celosvetovej diskusii o účinnejšej humanitárnej činnosti.

Humanitárna pomoc je oblasť vonkajšej činnosti EÚ, ktorá reaguje na potreby v prípade katastrof spôsobených ľudskou činnosťou alebo prírodných katastrof. Generálne riaditeľstvo Komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO) financuje operácie pomoci a koordinuje politiky a činnosti členských štátov. Parlament a Rada konajú ako spoluzákonodarcovia pri tvorbe politiky humanitárnej pomoci EÚ a zúčastňujú sa na celosvetovej diskusii o účinnejšej humanitárnej činnosti.

Nadchádzajúce podujatia

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Ďalšie podujatia -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Vypočutie -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Vypočutie -
FEMM LIBE

Partneri