8

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Research for CULT Committee - Shaping digital education policy

27-11-2020

This research project assesses the Digital Education Action Plan published in 2018 in terms of organisational and content-related challenges. It outlines concrete recommendations on how an updated Digital Education Action Plan could mitigate the weaknesses of the current plan, through a more holistic vision of the digital transformation in education, a focus on quality infrastructure for digital education for all, the further empowerment of educators and the further development of ‘whole-school’ ...

This research project assesses the Digital Education Action Plan published in 2018 in terms of organisational and content-related challenges. It outlines concrete recommendations on how an updated Digital Education Action Plan could mitigate the weaknesses of the current plan, through a more holistic vision of the digital transformation in education, a focus on quality infrastructure for digital education for all, the further empowerment of educators and the further development of ‘whole-school’ approaches to digital education.

Externý autor

Ockham - IPS B.V.: Simon BROEK; Bert-Jan BUISKOOL

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit

26-11-2018

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial ...

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial consequences since those policies are intergovernmental (e.g. Bologna Process), implemented on a voluntary basis (e.g. European Qualifications Framework, Europass) or open to third countries (e.g. Erasmus+). By contrast, the question of professional qualifications is closely related to the single market and to the free movement of workers, services and establishment. Hence, a number of European directives govern the field of regulated professions. If the UK becomes a third country from 30 March 2019 or at the end of the transition period provided for in the “Draft Withdrawal Agreement”, this legislation will no longer apply either to EU citizens seeking recognition of their qualifications in the UK or to UK citizens seeking recognition of their qualifications in the European Union.

Vzdelávanie a odborná príprava

01-09-2017

V súlade so zásadou subsidiarity nesú hlavnú zodpovednosť za politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy členské štáty, pričom Európska únia vykonáva len podpornú úlohu. Niektoré problémy sú však spoločné pre všetky členské štáty – starnutie obyvateľstva, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, celosvetová hospodárska súťaž a vzdelávanie v ranom detstve – a vyžadujú si preto spoločné riešenia, spoluprácu krajín a vzájomné odovzdávanie skúseností[1].

V súlade so zásadou subsidiarity nesú hlavnú zodpovednosť za politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy členské štáty, pričom Európska únia vykonáva len podpornú úlohu. Niektoré problémy sú však spoločné pre všetky členské štáty – starnutie obyvateľstva, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, celosvetová hospodárska súťaž a vzdelávanie v ranom detstve – a vyžadujú si preto spoločné riešenia, spoluprácu krajín a vzájomné odovzdávanie skúseností[1].

Vysokoškolské vzdelávanie

01-09-2017

V súlade so zásadou subsidiarity sa o politikách v oblasti vysokoškolského vzdelávania rozhoduje na úrovni jednotlivých členských štátov. Úloha EÚ je preto hlavne podporná a koordinačná. Medzi hlavné ciele činnosti Únie v oblasti vysokoškolského vzdelávania patrí podnecovanie mobility študentov a zamestnancov, podporovanie vzájomného uznávania diplomov a študijných období a zasadzovanie sa o spoluprácu vysokoškolských inštitúcií.

V súlade so zásadou subsidiarity sa o politikách v oblasti vysokoškolského vzdelávania rozhoduje na úrovni jednotlivých členských štátov. Úloha EÚ je preto hlavne podporná a koordinačná. Medzi hlavné ciele činnosti Únie v oblasti vysokoškolského vzdelávania patrí podnecovanie mobility študentov a zamestnancov, podporovanie vzájomného uznávania diplomov a študijných období a zasadzovanie sa o spoluprácu vysokoškolských inštitúcií.

Mládež

01-09-2017

Politika v oblasti mládeže je vnútroštátnou politickou oblasťou. Harmonizácia právnych predpisov členských štátov je vylúčená. Úloha EÚ je teda len podporná. Časť programu Erasmus+ zameraná na mládež podporuje výmeny mladých ľudí v rámci EÚ, ako aj s tretími krajinami. Európska únia v posledných rokoch posilnila svoje politiky vo vzťahu k mladým ľuďom, čo dokazuje iniciatíva Európsky zbor solidarity a projekt DiscoverEU.

Politika v oblasti mládeže je vnútroštátnou politickou oblasťou. Harmonizácia právnych predpisov členských štátov je vylúčená. Úloha EÚ je teda len podporná. Časť programu Erasmus+ zameraná na mládež podporuje výmeny mladých ľudí v rámci EÚ, ako aj s tretími krajinami. Európska únia v posledných rokoch posilnila svoje politiky vo vzťahu k mladým ľuďom, čo dokazuje iniciatíva Európsky zbor solidarity a projekt DiscoverEU.

Jazyková politika

01-09-2017

Európska únia (EÚ) v rámci svojho úsilia podporovať mobilitu a medzikultúrne porozumenie určila učenie sa jazykov za dôležitú prioritu a financuje v tejto oblasti mnoho programov a projektov. EÚ považuje viacjazyčnosť za dôležitý prvok konkurencieschopnosti Európy. Jedným z cieľov jazykovej politiky EÚ je preto dosiahnuť, aby každý európsky občan ovládal okrem svojho materinského jazyka ďalšie dva jazyky.

Európska únia (EÚ) v rámci svojho úsilia podporovať mobilitu a medzikultúrne porozumenie určila učenie sa jazykov za dôležitú prioritu a financuje v tejto oblasti mnoho programov a projektov. EÚ považuje viacjazyčnosť za dôležitý prvok konkurencieschopnosti Európy. Jedným z cieľov jazykovej politiky EÚ je preto dosiahnuť, aby každý európsky občan ovládal okrem svojho materinského jazyka ďalšie dva jazyky.

Nadchádzajúce podujatia

02-12-2020
Public Hearing on AI and Health
Vypočutie -
AIDA
02-12-2020
Facilitating a healthy lifestyle: how to reduce cancer related lifestyle risk factors
Vypočutie -
BECA
02-12-2020
Western Balkans and Belarus - Interparliamentary Committee Meeting
Ďalšie podujatia -
AFET

Partneri