9

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Study presentation proceedings: The Impact of Unfair Commercial Practices on Competition in the EU Passenger Transport Sector, in particular Air Transport

09-12-2020

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific ...

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Study in focus: Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

15-10-2020

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Mairead MCGUINNESS, Commissioner-designate - Financial services, financial stability and the Capital Markets Union

08-10-2020

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access ...

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access to finance, sustainable finance, FinTech strategy and cryptocurrencies, comprehensive approach to fighting money laundering and more resilience to extraterritorial sanctions.

Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

30-09-2020

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued ...

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued by jurisdictions in response to the FinTech developments. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Európsky systém finančného dohľadu (ESFS)

01-02-2018

Európsky systém orgánov finančného dohľadu (ESFS) je viacvrstvový systém mikro- a makroprudenciálnych orgánov, ktorého cieľom je zabezpečiť jednotný a ucelený finančný dohľad v EÚ. Zahŕňa Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), tri európske orgány dohľadu (EBA, ESMA a EIOPA) a vnútroštátne orgány dohľadu. ESFS sa neustále vyvíjal, aby zohľadnil meniaci sa kontext, v ktorom pôsobí, a to najmä zavedenie bankovej únie, cieľ rozvoja únie kapitálových trhov a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.

Európsky systém orgánov finančného dohľadu (ESFS) je viacvrstvový systém mikro- a makroprudenciálnych orgánov, ktorého cieľom je zabezpečiť jednotný a ucelený finančný dohľad v EÚ. Zahŕňa Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), tri európske orgány dohľadu (EBA, ESMA a EIOPA) a vnútroštátne orgány dohľadu. ESFS sa neustále vyvíjal, aby zohľadnil meniaci sa kontext, v ktorom pôsobí, a to najmä zavedenie bankovej únie, cieľ rozvoja únie kapitálových trhov a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.

Politika finančných služieb

01-02-2018

Finančné služby ako súčasť voľného pohybu služieb a kapitálu sú neodmysliteľnou súčasťou snahy o dosiahnutie úplnosti vnútorného trhu EÚ. Vývoj smerom k integrácii prebieha po etapách, ktoré možno rozdeliť takto: 1) odstránenie vnútroštátnych prekážok vstupu (1957 – 1973), 2) harmonizácia vnútroštátnych právnych predpisov a politík (1973 – 1983), 3) dokončenie vnútorného trhu (1983 – 1992), 4) vytvorenie jednotného menového priestoru a obdobie pred krízou (1999 – 2007) a 5) svetová finančná kríza ...

Finančné služby ako súčasť voľného pohybu služieb a kapitálu sú neodmysliteľnou súčasťou snahy o dosiahnutie úplnosti vnútorného trhu EÚ. Vývoj smerom k integrácii prebieha po etapách, ktoré možno rozdeliť takto: 1) odstránenie vnútroštátnych prekážok vstupu (1957 – 1973), 2) harmonizácia vnútroštátnych právnych predpisov a politík (1973 – 1983), 3) dokončenie vnútorného trhu (1983 – 1992), 4) vytvorenie jednotného menového priestoru a obdobie pred krízou (1999 – 2007) a 5) svetová finančná kríza a reforma po kríze (od roku 2007). Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ prináša nový rad náročných úloh s potenciálnymi dôsledkami pre sektor finančných služieb tak v EÚ, ako aj mimo nej.

Politika hospodárskej súťaže

01-02-2018

Hlavným cieľom pravidiel hospodárskej súťaže EÚ je umožniť riadne fungovanie vnútorného trhu Únie ako kľúčovej hybnej sily blaha občanov EÚ, podnikov a spoločnosti ako celku. Na tento účel obsahuje Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) pravidlá, ktorých cieľom je predchádzať obmedzeniam a narušeniam hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Konkrétne to robí tak, že zakazuje protisúťažné dohody medzi podnikmi a zneužívanie postavenia na trhu zo strany podnikov s dominantným postavením, ktoré by mohli ...

Hlavným cieľom pravidiel hospodárskej súťaže EÚ je umožniť riadne fungovanie vnútorného trhu Únie ako kľúčovej hybnej sily blaha občanov EÚ, podnikov a spoločnosti ako celku. Na tento účel obsahuje Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) pravidlá, ktorých cieľom je predchádzať obmedzeniam a narušeniam hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Konkrétne to robí tak, že zakazuje protisúťažné dohody medzi podnikmi a zneužívanie postavenia na trhu zo strany podnikov s dominantným postavením, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi. Okrem toho fúzie a akvizície s rozmerom na úrovni EÚ riadi Európska komisia a môže ich v určitých prípadoch zakázať, ak by ich následkom bolo podstatné zníženie hospodárskej súťaže. Ďalej, štátna pomoc v prospech niektorých podnikov alebo výrobkov, ktorá vedie k narušeniam hospodárskej súťaže, je zakázaná, môže sa ale v niektorých prípadoch povoliť. Až na niektoré výnimky, ustanovenia, ktorými sa riadi hospodárska súťaž, platia aj pre verejné podniky, verejné služby a služby všeobecného záujmu.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

Nadchádzajúce podujatia

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Vypočutie -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Vypočutie -
PECH
27-01-2021
Public hearing on AI and Green Deal
Vypočutie -
AIDA

Partneri