24

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Autor
Dátum