Odkazy na tejto stránke poskytujú prehľad o vnútornom fungovaní jedinej priamo volenej inštitúcie EÚ
 • Výskumné služby pre poslancov

  x

  Výskumné služby pre poslancov


  Výskumné služby pre poslancov poskytujú poslancom špecializované briefingy a vykonávajú výskum o významných politikách, problémoch a právnych predpisoch EÚ. Sú súčasťou EPRS, výskumných služieb Európskeho parlamentu.

  ue.aporue.lraporue@srpe

 • Head
 • Posudzovanie vplyvu

  x

  Posudzovanie vplyvu


  V posudzovaní vplyvu sa identifikujú predvídateľné hospodárske, sociálne, environmentálne a iné účinky navrhovaných právnych predpisov. Je súčasťou EPRS, výskumných služieb Európskeho parlamentu.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@tnemssessatcapmi-srpe

 • Tematické sekcie

  x

  Tematické sekcie


  Päť tematických sekcií zodpovedá za poskytovanie vnútorných, ako aj vonkajších nezávislých odborných konzultácií na vysokej úrovni, analýz a poradenstva, na žiadosť výborov a ďalších parlamentných orgánov. Sú úzko zapojené do práce výborov a pomáhajú im pri vypracúvaní právnych predpisov o politikách EÚ a vykonávaní demokratického dohľadu na týmito politikami.

  ue.aporue.lraporue@ecneics-ymonoce-pedlop ue.aporue.lraporue@noisehoc-pedlop ue.aporue.lraporue@snezitic-pedlop ue.aporue.lraporue@gdub-pedlop ue.aporue.lraporue@opxe-pedlop

 • vedecká predikcia (STOA)

  x

  vedecká predikcia (STOA)


  Oddelenie vedeckej predikcie (STOA), ktoré je súčasťou EPRS, uskutočňuje výskum a poskytuje strategické poradenstvo týkajúce sa vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív a vedeckej predikcie. Realizuje štúdie a organizuje podujatia pod vedením poroty STOA.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@aots

 • Správa hospodárskych záležitostí

  x

  Správa hospodárskych záležitostí


  Správa hospodárskych záležitostí poskytuje poslancom informácie o vykonávaní nástrojov hospodárskej správy a bankového dohľadu v Únii, predovšetkým v eurozóne.

  ue.aporue.lraporue@voge

 • Eurobarometer EP

  x

  Eurobarometer EP


  Európsky parlament pravidelne uskutočňuje prieskumy verejnej mienky v členských štátoch. Získava tým prehľad o tom, ako ľudia vnímajú jeho činnosť a vo všeobecnosti činnosť Európskej únie a čo od nej očakávajú.

  ue.aporue.lraporue@gnirotinom.noinipo.cilbup

 • Európska pridaná hodnota

  x

  Európska pridaná hodnota


  V štúdiách európskej pridanej hodnoty sa zisťuje potreba konať na európskej úrovni na základe analýzy prípadných prínosov takýchto opatrení. Európska pridaná hodnota je súčasťou EPRS, výskumných služieb Európskeho parlamentu.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@eulavdeddanaeporue-srpe

 

Legislatívny prehľad

Na tejto stránke máte možnosť sledovať jednotlivé fázy rozhodovacieho procesu EÚ. Zistite, čo sa už stalo a čo nasleduje.

Zoznam dokumentov

V zozname nájdete každý oficiálny dokument, ktorý bol vytvorený alebo prijatý od 3. decembra 2001. Vyhľadávať môžete pomocou kľúčového slova, autora, dátumu, referenčného čísla alebo typu dokumentu.

Blog EPRS

Blog výskumnej služby Európskeho parlamentu umožňuje priamy kontakt s tímom odborníkov, ktorí pomáhajú poslancom EP pri vyhľadávaní informácií a príprave právnych predpisov.

ESPAS

ESPAS je jedinečný medziinštitucionálny projekt zameraný na posilnenie úsilia EÚ v kľúčovej oblasti strategického plánovania.

ORBIS - Centrum prognostických štúdií

Navštívte najväčšiu knižnicu prognostických štúdií na svete. Objavte dlhodobé trendy, ktoré ovplyvnia spoločnosť. Čítajte, študujte a zamyslite sa nad širokou škálou tém, ktoré sa týkajú vás a ostatných obyvateľov sveta.

URBIS - Centrum implementačných štúdií

Všetko počnúc národnými parlamentami po regióny a sociálnych partnerov, čo sa týka pracovného programu Komisie.

Informačné listy o Európskej únii

Informačné listy sú stručným, ale komplexným zdrojom informácií a poskytujú prehľad o európskej integrácií a o prínose Európskeho parlamentu k tomuto procesu. Pravidelne sú aktualizované a môžete sa k nim dostať cez internetovú stránku Think Tank alebo internetovú stránku informačných listov.

EU bookshop

Všetky publikácie EÚ sú dostupné v EU bookshop-e, internetovom kníhkupectve, knižnici a archíve publikácií inštitúcií EÚ.