Pomorski promet: prometni in varnostni predpisi

01-11-2017

Standardi varnosti v pomorskem prometu so bili v zadnjih letih bistveno izboljšani s številnimi direktivami in uredbami EU, še zlasti pa s tremi zakonodajnimi svežnji, sprejetimi neposredno po nesrečah tankerjev Erika in Prestige.

Standardi varnosti v pomorskem prometu so bili v zadnjih letih bistveno izboljšani s številnimi direktivami in uredbami EU, še zlasti pa s tremi zakonodajnimi svežnji, sprejetimi neposredno po nesrečah tankerjev Erika in Prestige.