Avdiovizualna in medijska politika

01-11-2017

Avdiovizualna politika v EU je urejena s členoma 167 in 173 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Glavni zakonodajni dokument na tem področju je Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki je trenutno (2017) v postopku pregleda. Glavni instrument EU za pomoč temu sektorju (zlasti filmu) je MEDIA, podprogram v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Listina o temeljnih pravicah Evropske unije določa, da se spoštujeta svoboda in pluralnost medijev.

Avdiovizualna politika v EU je urejena s členoma 167 in 173 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Glavni zakonodajni dokument na tem področju je Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki je trenutno (2017) v postopku pregleda. Glavni instrument EU za pomoč temu sektorju (zlasti filmu) je MEDIA, podprogram v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Listina o temeljnih pravicah Evropske unije določa, da se spoštujeta svoboda in pluralnost medijev.