Evropska investicijska banka

01-02-2018

Evropska investicijska banka (EIB) izvaja cilje Evropske unije, tako da zagotavlja dolgoročno projektno financiranje, jamstva in svetovanje. Podpira projekte v EU kot tudi zunaj nje. Delničarji banke so države članice EU. EIB je večinski delničar Evropskega investicijskega sklada, s katerim skupaj tvorita skupino EIB. V okviru naložbenega načrta Komisije za Evropo je skupina del širše strategije, katere cilj je vlagatelje razbremeniti nekaterih tveganj, ki se pojavljajo pri projektih, in tako odpraviti veliko naložbeno vrzel.

Evropska investicijska banka (EIB) izvaja cilje Evropske unije, tako da zagotavlja dolgoročno projektno financiranje, jamstva in svetovanje. Podpira projekte v EU kot tudi zunaj nje. Delničarji banke so države članice EU. EIB je večinski delničar Evropskega investicijskega sklada, s katerim skupaj tvorita skupino EIB. V okviru naložbenega načrta Komisije za Evropo je skupina del širše strategije, katere cilj je vlagatelje razbremeniti nekaterih tveganj, ki se pojavljajo pri projektih, in tako odpraviti veliko naložbeno vrzel.