Prihodki Unije

01-02-2018

Proračun EU se skoraj izključno (99 %) financira iz virov lastnih sredstev. Letni prihodki morajo v celoti pokriti letne odhodke. O sistemu virov lastnih sredstev odloča Svet s soglasjem, pri čemer upošteva mnenje Evropskega parlamenta, države članice pa ga morajo ratificirati.

Proračun EU se skoraj izključno (99 %) financira iz virov lastnih sredstev. Letni prihodki morajo v celoti pokriti letne odhodke. O sistemu virov lastnih sredstev odloča Svet s soglasjem, pri čemer upošteva mnenje Evropskega parlamenta, države članice pa ga morajo ratificirati.