Potrošniška politika: načela in instrumenti

01-11-2017

Učinkovita politika varstva potrošnikov zagotavlja pravilno in učinkovito delovanje enotnega trga[1]. Cilj te politike je zagotoviti pravice potrošnikov v odnosu do trgovcev in boljšo zaščito ranljivih potrošnikov[2].Pravila o varstvu potrošnikov lahko izboljšajo delovanje trgov za celotno gospodarstvo, saj prispevajo k bolj poštenemu delovanju trgov in večji kakovosti informacij za potrošnike, kar lahko prinese bolj zelene in socialne tržne rezultate. Krepitev vloge potrošnikov in učinkovita zaščita njihove varnosti in gospodarskih interesov sta postala bistvena cilja politike EU.

Učinkovita politika varstva potrošnikov zagotavlja pravilno in učinkovito delovanje enotnega trga[1]. Cilj te politike je zagotoviti pravice potrošnikov v odnosu do trgovcev in boljšo zaščito ranljivih potrošnikov[2].Pravila o varstvu potrošnikov lahko izboljšajo delovanje trgov za celotno gospodarstvo, saj prispevajo k bolj poštenemu delovanju trgov in večji kakovosti informacij za potrošnike, kar lahko prinese bolj zelene in socialne tržne rezultate. Krepitev vloge potrošnikov in učinkovita zaščita njihove varnosti in gospodarskih interesov sta postala bistvena cilja politike EU.