Program PEACE za Severno Irsko

01-11-2017

Namen programa EU PEACE je spodbujati mir in spravo ter gospodarski in socialni napredek na Severnem Irskem in v mejni regiji Irske.

Namen programa EU PEACE je spodbujati mir in spravo ter gospodarski in socialni napredek na Severnem Irskem in v mejni regiji Irske.