Instrumenti skupne kmetijske politike in njihove reforme

01-04-2018

Skupna kmetijska politika (SKP) je v svoji zgodovini doživela pet velikih reform, med katerimi so bile najnovejše leta 2003 (vmesni pregled), leta 2009 („sistematski pregled“) in leta 2013 (za finančno obdobje 2014–2020). Razprave o prihodnosti SKP po letu 2020 so se začele leta 2016, ustrezni zakonodajni predlogi pa so bili predstavljeni junija 2018.

Skupna kmetijska politika (SKP) je v svoji zgodovini doživela pet velikih reform, med katerimi so bile najnovejše leta 2003 (vmesni pregled), leta 2009 („sistematski pregled“) in leta 2013 (za finančno obdobje 2014–2020). Razprave o prihodnosti SKP po letu 2020 so se začele leta 2016, ustrezni zakonodajni predlogi pa so bili predstavljeni junija 2018.