Sporazum Svetovne trgovinske organizacije o kmetijstvu

01-04-2018

Sisteme domače podpore v kmetijstvu ureja Sporazum o kmetijstvu, o katerem so tekla pogajanja v urugvajskem krogu (1986–1994), veljati pa je začel leta 1995. Dolgoročni cilj sporazuma o kmetijstvu je vzpostaviti pošten in tržno usmerjen sistem kmetijske trgovine ter začeti proces reform, ki bo potekal s pogajanji o zavezah glede podpore in zaščite ter z določitvijo strožjih in operativno učinkovitejših predpisov in discipline. Kmetijstvo ima posebno mesto, saj ga ureja poseben sporazum, katerega določbe imajo večjo težo.

Sisteme domače podpore v kmetijstvu ureja Sporazum o kmetijstvu, o katerem so tekla pogajanja v urugvajskem krogu (1986–1994), veljati pa je začel leta 1995. Dolgoročni cilj sporazuma o kmetijstvu je vzpostaviti pošten in tržno usmerjen sistem kmetijske trgovine ter začeti proces reform, ki bo potekal s pogajanji o zavezah glede podpore in zaščite ter z določitvijo strožjih in operativno učinkovitejših predpisov in discipline. Kmetijstvo ima posebno mesto, saj ga ureja poseben sporazum, katerega določbe imajo večjo težo.