Skupna kmetijska politika po letu 2020

01-04-2018

Reforma skupne kmetijske politike (SKP)iz leta 2013 je začela veljati leta 2015. Evropske institucije so se zavezale, da bodo pred koncem sedanjega obdobja (leta 2020) sprejele novo reformo in pri tem upoštevale večletni finančni načrt za obdobje 2021–2027.

Reforma skupne kmetijske politike (SKP)iz leta 2013 je začela veljati leta 2015. Evropske institucije so se zavezale, da bodo pred koncem sedanjega obdobja (leta 2020) sprejele novo reformo in pri tem upoštevale večletni finančni načrt za obdobje 2021–2027.