Skupna kmetijska politika v številkah

01-04-2018

V spodnjih tabelah so prikazani osnovni statistični podatki za naslednja področja skupne kmetijske politike (SKP): kmetijstvo in prehrambna industrija v državah članicah (preglednica II), vključevanje okoljskih vprašanj v SKP (preglednica III), sektor gozdarstva (preglednica IV), financiranje in izdatki SKP (preglednici I in V) ter trgovina s kmetijskimi in živilskimi proizvodi (preglednica VI).

V spodnjih tabelah so prikazani osnovni statistični podatki za naslednja področja skupne kmetijske politike (SKP): kmetijstvo in prehrambna industrija v državah članicah (preglednica II), vključevanje okoljskih vprašanj v SKP (preglednica III), sektor gozdarstva (preglednica IV), financiranje in izdatki SKP (preglednici I in V) ter trgovina s kmetijskimi in živilskimi proizvodi (preglednica VI).