Splošni pregled razvojne politike

01-01-2018

Razvojna politika je v središču zunanjih politik Evropske unije. Njeni cilji so izkoreninjenje revščine, spodbujanje trajnostnega razvoja, varstvo človekovih pravic in demokracije, spodbujanje enakosti spolov ter spopadanje z okoljskimi in podnebnimi izzivi. EU deluje v svetovnem merilu in je največja donatorica razvojne pomoči na svetu. Za učinkovito zagotavljanje pomoči sta bistvenega pomena sodelovanje z državami članicami EU in usklajevanje z agendo OZN za trajnostni razvoj do leta 2030.

Razvojna politika je v središču zunanjih politik Evropske unije. Njeni cilji so izkoreninjenje revščine, spodbujanje trajnostnega razvoja, varstvo človekovih pravic in demokracije, spodbujanje enakosti spolov ter spopadanje z okoljskimi in podnebnimi izzivi. EU deluje v svetovnem merilu in je največja donatorica razvojne pomoči na svetu. Za učinkovito zagotavljanje pomoči sta bistvenega pomena sodelovanje z državami članicami EU in usklajevanje z agendo OZN za trajnostni razvoj do leta 2030.