Humanitarna pomoč

01-01-2018

Humanitarna pomoč je področje zunanjega delovanja EU, s katerim se Unija odziva na potrebe v primeru nesreč, ki jih povzroči človek, ali naravnih nesreč. Generalni direktorat Komisije za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (GD ECHO) financira operacije pomoči in usklajuje politike in ukrepe držav članic. Parlament in Svet imata pri oblikovanju politike humanitarne pomoči EU vlogo sozakonodajalcev. Udeležujeta se tudi svetovnih razprav o učinkovitejšem humanitarnem ukrepanju.

Humanitarna pomoč je področje zunanjega delovanja EU, s katerim se Unija odziva na potrebe v primeru nesreč, ki jih povzroči človek, ali naravnih nesreč. Generalni direktorat Komisije za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (GD ECHO) financira operacije pomoči in usklajuje politike in ukrepe držav članic. Parlament in Svet imata pri oblikovanju politike humanitarne pomoči EU vlogo sozakonodajalcev. Udeležujeta se tudi svetovnih razprav o učinkovitejšem humanitarnem ukrepanju.