Latinska Amerika in Karibi

01-01-2018

Odnosi Evropske unije z Latinsko Ameriko in Karibi so večplastni in se odvijajo na različnih ravneh. Evropska unija (EU) z vso regijo sodeluje na vrhovih voditeljev držav in vlad, sporazumi in politični dialogi pa povezujejo EU s Karibi, Srednjo Ameriko, Andsko skupnostjo, Mercosurjem in posameznimi državami.

Odnosi Evropske unije z Latinsko Ameriko in Karibi so večplastni in se odvijajo na različnih ravneh. Evropska unija (EU) z vso regijo sodeluje na vrhovih voditeljev držav in vlad, sporazumi in politični dialogi pa povezujejo EU s Karibi, Srednjo Ameriko, Andsko skupnostjo, Mercosurjem in posameznimi državami.