Južna Azija

01-01-2018

Azija je največja in najbolj poseljena celina, ki ima velik geostrateški pomen za EU. Kot pomembna gospodarska akterka ter ponudnica razvojne in druge pomoči Unija kuje tesnejše vezi z državami južne Azije in prispeva h gradnji institucij, demokraciji, dobremu vodenju in človekovim pravicam. EU tudi z zaskrbljenostjo spremlja varnostna vprašanja v tej regiji, na primer razmere v Kašmirju in Afganistanu.

Azija je največja in najbolj poseljena celina, ki ima velik geostrateški pomen za EU. Kot pomembna gospodarska akterka ter ponudnica razvojne in druge pomoči Unija kuje tesnejše vezi z državami južne Azije in prispeva h gradnji institucij, demokraciji, dobremu vodenju in človekovim pravicam. EU tudi z zaskrbljenostjo spremlja varnostna vprašanja v tej regiji, na primer razmere v Kašmirju in Afganistanu.