Državljani Unije in njihove pravice

01-03-2018

Pravice posameznikov in evropsko državljanstvo so opredeljeni v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) in členu 9 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). Gre za pomembne dejavnike pri oblikovanju evropske identitete. Če država članica resno krši temeljne vrednote Unije, ji je mogoče naložiti sankcije.

Pravice posameznikov in evropsko državljanstvo so opredeljeni v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) in členu 9 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). Gre za pomembne dejavnike pri oblikovanju evropske identitete. Če država članica resno krši temeljne vrednote Unije, ji je mogoče naložiti sankcije.