Varstvo temeljnih pravic v EU

01-03-2018

Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, kot je določeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). Za zagotovitev spoštovanja teh vrednot je v členu 7 PEU določen mehanizem EU za ugotavljanje, ali katera od držav članic huje in vztrajno krši vrednote EU, in za določitev morebitne sankcije, ki je bil pred nedavnim prvič uporabljen. EU zavezuje tudi Listina o temeljnih pravicah, ki določa pravice, ki jih morajo pri izvajanju zakonodaje EU spoštovati tako Evropska unija kot države članice. EU mora tudi pristopiti k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, kot je določeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). Za zagotovitev spoštovanja teh vrednot je v členu 7 PEU določen mehanizem EU za ugotavljanje, ali katera od držav članic huje in vztrajno krši vrednote EU, in za določitev morebitne sankcije, ki je bil pred nedavnim prvič uporabljen. EU zavezuje tudi Listina o temeljnih pravicah, ki določa pravice, ki jih morajo pri izvajanju zakonodaje EU spoštovati tako Evropska unija kot države članice. EU mora tudi pristopiti k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.