Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah

01-03-2018

Prosto gibanje blaga, storitev, kapitala in oseb čez meje se stalno povečuje. V civilnih zadevah s čezmejnimi učinki Evropska unija razvija pravosodno sodelovanje ter gradi povezave med različnimi pravnimi sistemi. Glavni cilji tega sodelovanja so zagotavljanje pravne varnosti ter enostavnega in učinkovitega dostopa do sodnega varstva, kar pomeni določitev pristojnega sodišča, jasno opredelitev prava, ki se uporablja, ter hitro in učinkovito priznanje in izvršitev sodnih odločb.

Prosto gibanje blaga, storitev, kapitala in oseb čez meje se stalno povečuje. V civilnih zadevah s čezmejnimi učinki Evropska unija razvija pravosodno sodelovanje ter gradi povezave med različnimi pravnimi sistemi. Glavni cilji tega sodelovanja so zagotavljanje pravne varnosti ter enostavnega in učinkovitega dostopa do sodnega varstva, kar pomeni določitev pristojnega sodišča, jasno opredelitev prava, ki se uporablja, ter hitro in učinkovito priznanje in izvršitev sodnih odločb.