Socialni dialog

01-02-2018

Socialni dialog je bistven element evropskega socialnega modela, saj omogoča, da socialni partnerji (predstavniki delodajalcev in delojemalcev) dejavno sooblikujejo evropsko socialno politiko in politiko zaposlovanja, na primer s sklepanjem sporazumov.

Socialni dialog je bistven element evropskega socialnega modela, saj omogoča, da socialni partnerji (predstavniki delodajalcev in delojemalcev) dejavno sooblikujejo evropsko socialno politiko in politiko zaposlovanja, na primer s sklepanjem sporazumov.