Pravica delavcev do obveščenosti, posvetovanja in soodločanja

01-02-2018

Evropska unija dopolnjuje dejavnosti držav članic v povezavi s pravico delavcev do obveščenosti in posvetovanja tako, da v direktivah določi minimalne zahteve ali ukrepe za spodbujanje sodelovanja med državami članicami.

Evropska unija dopolnjuje dejavnosti držav članic v povezavi s pravico delavcev do obveščenosti in posvetovanja tako, da v direktivah določi minimalne zahteve ali ukrepe za spodbujanje sodelovanja med državami članicami.