Obnovljivi viri energije

01-01-2018

Obnovljivi viri energije (vetrna, sončna in hidroenergija, energija oceanov, geotermalna energija, biomasa in biogoriva) so možno nadomestilo za fosilna goriva in pomagajo znižati emisije toplogrednih plinov, diverzificirati oskrbo z energijo in zmanjšati odvisnost od nezanesljivih in nestanovitnih trgov s fosilnimi gorivi, zlasti z nafto in plinom. V zadnjih letih se je zakonodaja EU za spodbujanje tovrstnih virov energije zelo razvila. Leta 2009 so voditelji EU določili cilj, da mora biti do leta 2020 20 % energije, ki se porabi v EU, iz obnovljivih virov. Leta 2018 so se dogovorili, da mora do leta 2030 ta delež doseči 32 %. Zdaj poteka razprava o prihodnjem okviru politike za obdobje po letu 2030.

Obnovljivi viri energije (vetrna, sončna in hidroenergija, energija oceanov, geotermalna energija, biomasa in biogoriva) so možno nadomestilo za fosilna goriva in pomagajo znižati emisije toplogrednih plinov, diverzificirati oskrbo z energijo in zmanjšati odvisnost od nezanesljivih in nestanovitnih trgov s fosilnimi gorivi, zlasti z nafto in plinom. V zadnjih letih se je zakonodaja EU za spodbujanje tovrstnih virov energije zelo razvila. Leta 2009 so voditelji EU določili cilj, da mora biti do leta 2020 20 % energije, ki se porabi v EU, iz obnovljivih virov. Leta 2018 so se dogovorili, da mora do leta 2030 ta delež doseči 32 %. Zdaj poteka razprava o prihodnjem okviru politike za obdobje po letu 2030.