Trajnostna potrošnja in proizvodnja

01-11-2017

Trajnostna rast je eden od glavnih ciljev Evropske unije. Spričo svetovnega pomanjkanja naravnih virov je zdaj glavni izziv za proizvajalce in potrošnike, kako „narediti več z manj“. EU se je v obdobju hitrih podnebnih sprememb in naraščajočega povpraševanja po energiji in virih s tem izzivom soočila tako, da je uvedla široko paleto politik in pobud za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo. Njihov namen je izboljšati okoljsko učinkovitost proizvodov v celotnem življenjskem ciklu, spodbuditi povpraševanje po boljših proizvodih in proizvodnih tehnologijah ter potrošnikom pomagati, da se bodo lahko ozaveščeno odločali.

Trajnostna rast je eden od glavnih ciljev Evropske unije. Spričo svetovnega pomanjkanja naravnih virov je zdaj glavni izziv za proizvajalce in potrošnike, kako „narediti več z manj“. EU se je v obdobju hitrih podnebnih sprememb in naraščajočega povpraševanja po energiji in virih s tem izzivom soočila tako, da je uvedla široko paleto politik in pobud za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo. Njihov namen je izboljšati okoljsko učinkovitost proizvodov v celotnem življenjskem ciklu, spodbuditi povpraševanje po boljših proizvodih in proizvodnih tehnologijah ter potrošnikom pomagati, da se bodo lahko ozaveščeno odločali.