Učinkovita raba virov in krožno gospodarstvo

01-04-2018

Pretekli in sedanji vzorci rabe virov povzročajo visoko stopnjo onesnaževanja, degradacijo okolja in izčrpavanje naravnih virov. Politika Evropske unije o ravnanju z odpadki ima dolgo zgodovino in je že od nekdaj usmerjena v okoljsko bolj trajnostno ravnanje z odpadki. S časovnim okvirom za Evropo, gospodarno z viri, in svežnjem ukrepov za krožno gospodarstvo naj bi ta trend spremenili s preoblikovanjem gospodarstva EU v trajnostno gospodarstvo do leta 2050. Štiri nove direktive o odpadkih znotraj nedavnega svežnja o krožnem gospodarstvu uvajajo nove cilje v zvezi s preprečevanjem nastajanja, ponovno uporabo, recikliranjem in odlaganjem odpadkov na odlagališčih.

Pretekli in sedanji vzorci rabe virov povzročajo visoko stopnjo onesnaževanja, degradacijo okolja in izčrpavanje naravnih virov. Politika Evropske unije o ravnanju z odpadki ima dolgo zgodovino in je že od nekdaj usmerjena v okoljsko bolj trajnostno ravnanje z odpadki. S časovnim okvirom za Evropo, gospodarno z viri, in svežnjem ukrepov za krožno gospodarstvo naj bi ta trend spremenili s preoblikovanjem gospodarstva EU v trajnostno gospodarstvo do leta 2050. Štiri nove direktive o odpadkih znotraj nedavnega svežnja o krožnem gospodarstvu uvajajo nove cilje v zvezi s preprečevanjem nastajanja, ponovno uporabo, recikliranjem in odlaganjem odpadkov na odlagališčih.