Onesnaževanje zraka in obremenjenost s hrupom

01-02-2018

Onesnažen zrak in pretiran hrup škodujeta našemu zdravju in okolju. Prvi večinoma izvira iz industrije, prometa, proizvodnje energije in kmetijstva. Cilj strategije EU za kakovost zraka iz leta 2013 je bil popolno upoštevanje veljavne zakonodaje na področju kakovosti zraka do leta 2020, določila pa je tudi dolgoročne cilje za leto 2030. Evropska unija v okviru evropskega zelenega dogovora te standarde pregleduje, da bi bili bolje usklajeni s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Prizadeva si tudi za boljšo zakonodajo EU za čist zrak, pri čemer se opira na izkušnje iz leta 2019, ko je ocenila oziroma preverila primernost direktiv o kakovosti zunanjega zraka. Direktiva o okoljskem hrupu iz leta 2002 pa je namenjena merjenju ravni hrupa v EU in sprejemanju ukrepov za njihovo znižanje na sprejemljive ravni. Emisije hrupa iz posameznih virov ureja ločena zakonodaja.

Onesnažen zrak in pretiran hrup škodujeta našemu zdravju in okolju. Prvi večinoma izvira iz industrije, prometa, proizvodnje energije in kmetijstva. Cilj strategije EU za kakovost zraka iz leta 2013 je bil popolno upoštevanje veljavne zakonodaje na področju kakovosti zraka do leta 2020, določila pa je tudi dolgoročne cilje za leto 2030. Evropska unija v okviru evropskega zelenega dogovora te standarde pregleduje, da bi bili bolje usklajeni s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Prizadeva si tudi za boljšo zakonodajo EU za čist zrak, pri čemer se opira na izkušnje iz leta 2019, ko je ocenila oziroma preverila primernost direktiv o kakovosti zunanjega zraka. Direktiva o okoljskem hrupu iz leta 2002 pa je namenjena merjenju ravni hrupa v EU in sprejemanju ukrepov za njihovo znižanje na sprejemljive ravni. Emisije hrupa iz posameznih virov ureja ločena zakonodaja.