Boj proti podnebnim spremembam

01-02-2018

Ko gre za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, je Evropska unija med vodilnimi velikimi gospodarstvi. Do leta 2018 je zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 23 % v primerjavi z ravnjo iz leta 1990 in se je zavezala, da bo do leta 2030 dosegla 40-odstotno zmanjšanje. Evropska komisija je decembra 2019 predstavila evropski zeleni dogovor, sedaj pa predlaga sveženj ukrepov, s katerim naj bi dodatno zmanjšali emisije toplogrednih plinov do leta 2030 in razogljičili gospodarstvo EU do leta 2050 v skladu s Pariškim sporazumom. Komisija je septembra 2020 predlagala povečanje ambicioznega podnebnega cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov na 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnjo iz leta 1990, da bi do leta 2050 EU sprejela uravnotežen pristop do ogljične nevtralnosti.

Ko gre za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, je Evropska unija med vodilnimi velikimi gospodarstvi. Do leta 2018 je zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 23 % v primerjavi z ravnjo iz leta 1990 in se je zavezala, da bo do leta 2030 dosegla 40-odstotno zmanjšanje. Evropska komisija je decembra 2019 predstavila evropski zeleni dogovor, sedaj pa predlaga sveženj ukrepov, s katerim naj bi dodatno zmanjšali emisije toplogrednih plinov do leta 2030 in razogljičili gospodarstvo EU do leta 2050 v skladu s Pariškim sporazumom. Komisija je septembra 2020 predlagala povečanje ambicioznega podnebnega cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov na 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnjo iz leta 1990, da bi do leta 2050 EU sprejela uravnotežen pristop do ogljične nevtralnosti.