Evropski sistem finančnega nadzora (ESFS)

01-02-2018

Evropski sistem finančnega nadzora je večplasten sistem organov mikro- in makrobonitetnega nadzora, katerega namen je skrbeti za dosleden in usklajen finančni nadzor v EU. Zajema Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB), tri evropske nadzorne organe (EBA, ESMA in EIOPA) in nacionalne nadzornike. Evropski sistem finančnega nadzora se je postopoma spreminjal, da bi upošteval kontekst, v katerem deluje, in sicer uvedbo bančne unije, cilj oblikovanja unije kapitalskih trgov in umik Velike Britanije iz EU.

Evropski sistem finančnega nadzora je večplasten sistem organov mikro- in makrobonitetnega nadzora, katerega namen je skrbeti za dosleden in usklajen finančni nadzor v EU. Zajema Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB), tri evropske nadzorne organe (EBA, ESMA in EIOPA) in nacionalne nadzornike. Evropski sistem finančnega nadzora se je postopoma spreminjal, da bi upošteval kontekst, v katerem deluje, in sicer uvedbo bančne unije, cilj oblikovanja unije kapitalskih trgov in umik Velike Britanije iz EU.