Okvir EU za fiskalno politiko

01-01-2018

Za zagotovitev stabilnosti ekonomske in monetarne unije je potreben trden okvir za preprečevanje nevzdržnih javnih financ. Reforma (del tako imenovanega šesterčka), ki spreminja Pakt za stabilnost in rast, je začela veljati konec leta 2011. Še ena reforma na tem področju, tj. Medvladna Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju, je vključno s fiskalnim dogovorom začela veljati na začetku leta 2013. Uredba o ocenjevanju nacionalnih osnutkov proračunskih načrtov (del tako imenovanega dvojčka) je začela veljati maja 2013.

Za zagotovitev stabilnosti ekonomske in monetarne unije je potreben trden okvir za preprečevanje nevzdržnih javnih financ. Reforma (del tako imenovanega šesterčka), ki spreminja Pakt za stabilnost in rast, je začela veljati konec leta 2011. Še ena reforma na tem področju, tj. Medvladna Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju, je vključno s fiskalnim dogovorom začela veljati na začetku leta 2013. Uredba o ocenjevanju nacionalnih osnutkov proračunskih načrtov (del tako imenovanega dvojčka) je začela veljati maja 2013.